Kontaktirajte nas radi ponude i više informacija

OPŠIRNIJE
OPŠIRNIJE

SINTESYS PLATFORMA

Specijalizirana informacijska platforma za poslovanje DMC i Tour operatora.
Sintesys je nastao jedinstvenom sinergijom znanja, iskustav i prakse iz turističke i IT industrije. Pruža pouzdano IT rješenje se stalno razvija, prati poslovne potrebe korisnika, prilagođava se i prati aktualne trendove u svijetu turizma i IT tehnologija. U cjelosti podržava poslove evidencija, prezetnacija, prodaje te organizacije i izvođenje operativnih i uslužnih sadržaja turističke agencije.

 • Segment za organizaciju i prodajuturističkih proizvoda koji se sastoje od više turističkih usluga,u sebi sadrži hotelski ili neki drugi smještaj
 • jedinstvena cijena za cijeli skup usluga (paket)
 • pokrivene sve vrste organizacije i prodaje paket proizvoda – aranžmana, bez obzira da li se radi o incoming ili outgoing ponudi (daleka putovanja, ture …)
 • Segment za pripremu, kalkulaciju irealizaciju ponude prema poznatom kupcu – drugoj turističkoj agenciji, poduzeću ili nekoj drugoj zatvorenoj grupi
 • ad-hoc ture, serijali, incentivi, team building…)
 • Segment za organizaciju i prodaju turističkih proizvoda koji se sastoje od više vrsta turističkih usluga (izuzev smještaja) i koji ima jedinstvenu cijenu za cijeli skup(paket) usluga
 • Segment namjenjen za “brzu” i ad-hoc prodaju turističkih i neturističkih proizvoda i usluga, najčešće tuđih, čiji kapaciteti i cijene ne moraju biti ili nisu predefinirane u sustavu
 • Segment za zakup, organizaciju, prodaju i upravljanje prodajom kapaciteta hotelskog i privatnog smještaja iz vlastitog alotmana (ili na upit)
 • prodaja svih ostalih turističkih i neturističkih proizvoda na turističkoj destinaciji bez obzira na vrstu i smjer poslovanja (incoming ili outgoing)
 • Segment za organizaciju i realizaciju kongresa, seminara, sajmova i drugih skupova
 • Segment u koji se evidentiraju svi zahtjevi za transfere iz svih ostalih turističkih segmenata poslovanja
 • dnevno se organizira prijevoz putnika, odnosno formiraju nalozi za vožnju
 • Posebni SINTESYS IBE (InternetBooking Engine) modul za web prezentaciju i prodaju svih turističkih proizvoda i usluga definiranih u ostalim turističkim segmentima
 • Prodaja u realnom vremenu
 • Podržani su B2C i B2B kanali prodaje
 • Interakcija sa centralnom bazom podataka u realnom vremenu
 • Uvid u aktualno stanje raspoloživih kapaciteta sa mobilnog uređaja
 • Automatski unos rezervacije i ažuriranje kapaciteta u centralnoj bazi
 • Fiskalizacija računa
 • Ispis računa i putne dokumentacije na mobilni pisač
 • Blagajnički izvještaj i zaključak blagajne